You don't have any slide!

Arhivă evenimente

Galeria de Artă

Galeria de Artă „Rudolf Schweitzer-Cumpăna“ Bulevardul Republicii, nr. 33  Galeria de artă&nb...

Planetarium

Planetariul     Str. Armand Călinescu, nr. 44Corpul C, intrarea dinspre Bulevardul Eroi...

Cercetare Ştiinţifică

Cercetare Științifică Muzeul Judeţean Argeş are o tradiţie în cooperarea, ca parte contractantã, cu...

Expoziţia temporară

Piteștiul de altădată, ilustrat     " Case memoriale din România" Cu ocazia Cent...

  • Galeria de Artă

  • Planetarium

  • Cercetare Ştiinţifică

  • Expoziţia temporară

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Castrul roman Câmpulung-Jidova

  • Situat în cartierul Pescăreasa, la intrarea dinspre sud în municipiul Câmpulung, în imediata proximitate estică a şoselei Piteşti-Câmpulung, între aceasta şi Râul Târgului, castrul mare din punctul „Jidova” este cea mai importantă şi mai bine păstrată construcţie militară de acest gen de pe traseul Limesului Transalutanus (fiind în acelaşi timp şi singura edificată din piatră). Nu cunoaştem numele antic al castrului, însă târziu după retragerea aureliană şi după perioada marilor migraţii ce au transformat în cenuşă operele arhitecturale şi edilitare ale antichităţii, în zorii evului mediu, localnicii şi călătorii pe drumul Câmpulungului, deopotrivă, rămân impresionaţi de zidurile încă solide ale castrului aflat în ruină şi le atribuie fabuloşilor oameni înalţi şi puternici ce populau lumea la începuturile ei - jidovii, în limbajul popular, întâlniţi în majoritatea mitologiilor europene.
  • Castrul de la „Jidova” este unul dintre cele mai bine păstrate din întreaga Dacie romană, iar cercetările arheologice susţinute, de la al căror început s-au împlinit de curând 13 decenii, dublate de ample lucrări de restaurare şi consolidare constituie un model de consecvenţă şi reuşită în încercarea de a ne apropia mai mult de monumentele antichităţii. Aici, în muzeul de sit în care a fost transformat castrul, pot fi văzute puternicul zid de incintă din piatră, cu porţile şi turnurile adiacente, clădirea ofiţerilor, locuinţa comandantului, magazia în care erau adăpostite proviziile pentru hrana soldaţilor dar şi a cailor, precum şi ingeniosul sistem de încălzire specific tehnicii romane, aşa-numitul hypocaustum. De la „Jidova” provine şi o atestare expresă a trupei militare din armata imperială romană ce a activat pe limesul transalutan, fiind cantonată în acest castru. Este vorba de o trupă auxiliară alcătuită din luptători orginari din Commagena, o regiune a provinciei romane Syria: Cohors Prima Flavia Commagenorum.
  • Expoziţia, deschisă în 1970, cuprinde obiecte descoperite în cercetările arheologice de pe Limes alutanus şi transalutanus şi cu precădere obiecte descoperite în cercetările din Castrul Jidova. Sunt expuse obiecte din ceramică (opaiţe, cărămizi şi fragmente de ţigle cu inscripţii, amfore, piese de pavimentum şi mozaic, piese pentru hypocaustum), arme (vârfuri de săgeţi, suliţe, cuţite), accesorii de echipament militar etc. În incinta castrului se păstrează o parte din clădirile romane (Principia - comandamentul, Praetorium - clădirea comandantului, clădirea ofiţerilor, Horreum - magazia de cereale). Pe latura de sud a fost reconstituit un turn de curtină şi, parţial, turnurile porţii Praetoria (poarta principală de intrare), turnul semirotund din colţul de sud-vest, cât şi celelalte turnuri ale porţilor Decumana, Dextra şi Sinistra de pe laturile nord, est şi vest.

Expoziţia permanentă de istorie

Str. Armand Călinescu, nr. 44

este închisă vă multumim pentru întelegere!

  • Expoziţia de bază a Secţiei de Istorie prezintă, în contextul istoriei naţionale, evoluţia societăţii omeneşti de pe teritoriul judeţului Argeş din paleolitic până la 1947. În cadrul expoziţiei Secţiei de Istorie sunt prezentate unelte aparţinând culturii de prund, piese eneolitice descoperite în aşezările gumelniţene de tip tell de la Teiu, Popeşti şi Zidurile, ceramică, arme şi piese de harnaşament din inventarele funerare ale mormintelor din necropolele hallstattiene târzii de pe Valea Topologului.
  • O pondere deosebită este acordată procesului de romanizare, dat fiind faptul că în Argeş se află marea aşezare dacică de la Cetăţeni ca şi castrele de pe Limes transalutanus, cel mai important fiind cel de la Câmpulung-„Jidova”. Reşedinţele domneşti de la Curtea de Argeş, Câmpulung, Piteşti, cetăţile argeşene Poenari şi Oratia, rolul Argeşului în evul mediu sunt prezentate prin intermediul obiectelor descoperite arheologic, prin fotografii, hărţi şi documente. Marile evenimente ale secolului al XIX-lea ocupă un loc deosebit în expoziţie, datorită rolului important pe care argeşenii şi personalităţile de aici l-au jucat în cadrul acestor evenimente. Rolul monarhiei în istoria României, Argeşul – leagăn al liberalismului românesc şi al ţărănismului, Făurirea României Mari, Viaţa culturală în perioada 1878-1947, Viaţa politică în perioada interbelică şi până la 1947 şi participarea argeşenilor şi a muşcelenilor la cel de-al doilea război mondial sunt teme istorice prezentate în sălile deschise în 2004 şi 2006.

{module Expoziţia permanentă Istorie}

PROPUNERI ACTIVITATI SI EXPOZITII TEMPORARE PENTRU ANUL 2019

 

Activităţi şi expoziţii temporare pentru anul 2018.

Nr. crt.

Activitatea

Data

Tipul activităţii

Locul de desfăşurare

Responsabil

Activitate obligatorie/

opţională

Cost estimativ

(lei)

1

Ziua Culturii Naționale

15 ianuarie

Personalitatea lui Mihai Eminescu. Masă rotundă

Muzeul Județean Argeș -Amfiteatru

Cornel Popescu, Valentin Motreanu, Dragoș Chistol, Lucian Costache, George Ene

Constantin Vărășcanu

Obligatorie

50

2

159 de ani de la Unirea Principatelor Române

24 ianuarie

Simpozion

Muzeul Județean Argeș -Amfiteatru

Chistol Dragoș,

Motreanu Valentin

Obligatorie

50

3

600 de ani de la moartea lui Mircea cel Bătrân

31 ianuarie

Masă rotundă

Muzeul Județean Argeș -Amfiteatru

Cornel Popescu, Marius Păduraru, Ion Dumitrescu, Romeo Maschio, Claudiu Neagoe

Obligatorie

50

4

Târgul de turism

martie

Promovare turistică

Bucureşti

Stâlpeanu Elena

500

5

Festivalul Naţional „Dinu Lipatti”

martie-aprilie

Festival-concurs

Casa Memorială „Dinu Lipatti” de la Ciolceşti

Stâlpeanu Elena

Obligatorie

500

6

Ziua Apei

22   martie

Dezbatere privind gestionarea resurselor de apă.

Muzeul Județean Argeș -Amfiteatru

Stancu Daniela

Obligatorie

50

7

„100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România”

27 martie

Simpozion

Muzeul Județean Argeș -Amfiteatru

Chistol Dragoș,

Motreanu Valentin

Obligatorie

100

8

Ziua Păsărilor

29-30 martie/

2-3 aprilie

Prezentare de filme documentare; activități de birdwatching

Şcoli din Piteşti, arii protejate din apropiere Piteștiului

Mestecăneanu Adrian, Lotrean Nicolae

Obligatorie

50

9

Ziua Pământului

20 aprilie

Prezentări, filme documentare

Școli din Pitești

Alexe Magdalena,

Lotrean Nicolae

Obligatorie

50

10

Tripla semnificaţie a zilei de 9 mai

mai

Simpozion

Muzeul Județean Argeș -Amfiteatru

Chistol Dragoș,

Motreanu Valentin

Obligatorie

50

11

Reenactment trupe militare din Primul Război Mondial

mai

Reconstituirea unor scene de luptă, a vieţii militare

Muzeul Judeţean Argeş/Consiliul Judeţean Argeş

Popescu Cornel, Măndescu Dragoş, Păduraru Marius,

Chistol Dragoș,

Motreanu Valentin

Obligatorie

35000

12

Noaptea albă a muzeelor

mai

Proiect educaţional şi cultural

Muzeul Judeţean Argeş

Toţi colegii pe compartimente: Istorie, Ştiinţele Naturii, Artă

Obligatorie

100

13

Târgul European al Castelelor

mai

Promovare culturală

Castelul Hunedoara

Stâlpeanu Lenuţa

Obligatorie

7000

14

Ziua Mediului

5 iunie

Prezentări şi discuţii (tema anuală a evenimentului)

Şcoli din Piteşti

Lotrean Nicolae,

Mestecăneanu Adrian

Opţională

50

15

Simultan de şah pentru persoanele cu dizabilităţi

iunie

Activitate sportivă

Muzeul Sportului Argeşean

Popescu Cornel

Opţională

100

16

Marile evenimente ale Primului Război Mondial

iulie

Simpozion

Muzeul Municipal Curtea de Argeş

Muzeul Judeţean Argeş

Popescu Cornel

Obligatorie

1000

17

Şantier arheologic Jidova

iulie-septembrie

Cercetare arheologică

Jidova

Dumitrescu Ion

Obligatorie

15000

18

Şantier arheologic Câmpulung

iulie-septembrie

Cercetare arheologică

Câmpulung

Păduraru Marius

Obligatorie

13000

19

Istorie, cultură şi civilizaţie românească

august-septembrie

Şcoala de vară

Muzeul Judeţean Argeş-Amfiteatru

Popescu Cornel,

Motreanu Valentin, Chistol Dragoş

Obligatorie

100

20

Comemorări la Cimitirele Eroilor din Argeş

august-septembrie

Comemorări

Piteşti, Şuici, Lereşti şi Dragoslavele

Popescu Cornel,

Motreanu Valentin, Chistol Dragoş

Obligatorie

1000

21

Şantier arheologic Valea Stânii

septembrie-noiembrie

Cercetare arheologică

Valea Stânii

Măndescu Dragoş

Obligatorie

15000

22

Şantier arheologic Voineşti

septembrie-noiembrie

Cercetare arheologică

Voineşti

Măndescu Dragoş

Obligatorie

15000

23

„Experimentul Piteşti”

septembrie

Simpozion

Muzeu Judeţean Argeş-Amfiteatru

Motreanu Valentin

Obligatorie

100

24

Birdwatching

1-4 octombrie

Prezentare de filme documentare, activități de birdwatching

Școli din Pitești, arii protejate din apropierea Piteștiului

Mestecăneanu Adrian, Lotrean Nicolae

Opţional

50

25

‹‹Ecosinteze și etnogeneze carpatine››

octombrie

Sesiune de comunicări științifice, ediția a XLVIII-a

Muzeul Județean Argeș

Măndescu Dragoș,

Păduraru Marius, Lotrean Nicolae

Obligatorie

20000

26

Memorialul de şah – Radu Stancu

noiembrie

Activitate sportivă

Muzeul Sportului Argeşean

Popescu Cornel, Motreanu Valentin

Opţional

100

27

Centenarul Marii Uniri”

noiembrie 2018

Medalie

Muzeul Județean Argeș

Păduraru Marius, Chistol Dragoş, Motreanu Valentin

Obligatorie

15000

28

1 Decembrie – Ziua Naţională a României”

decembrie 2018

Simpozion

Muzeul Județean Argeș

Motreanu Valentin, Chistol Dragoş

Obligatorie

1000

29

Premiile Muzeului

decembrie

Decernare premii pentru activitate ştiinţifică în domeniul Istorie şi Ştiinţele Naturii

Muzeul Județean Argeș

Consiliul Ştiinţific al Muzeului Judeţean Argeş

Obligatorie

4000

Expoziţii temporare

30

„Păsări pe zăpadă”

(specii de păsări întâlnite iarna în bazinul Argeșului)

ianuarie-februarie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Mestecăneanu Adrian, Lotrean Nicolae, Reghina Măceşanu, Stancu Daniela

Obligatorie

800

31

Istoria bancnotei în România

februarie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Piţigoi Andi

Opţională

300

32

Ziua Protecţiei Civile, în parteneriat cu ISU Argeş

februarie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Popescu Cornel

Opţională

100

33

Ziua Poliţiei Române, în parteneriat cu IPJ Argeş

martie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Popescu Cornel

Opţională

100

34

„Podoabe şi obiecte vestimentare din colecţiile Muzeului Judeţean Argeş”

martie-aprilie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Păduraru Marius, Dumitrescu Ion, Măndescu Dragoș, Pițigoi Andi, Oprea Alina, Chistol Dragoș, Motreanu Valentin

Opţională

1000

35

Expoziție de bannere la Chișinău – Personalități argeșene care au contribuit la realizarea Marii Uniri

aprilie-mai

Expoziție temporară

Chişinău

Muzeul Județean Argeș; Institutul Cultural Român Chișinău

Obligatorie

5000

36

Expoziție foto-documentară: Memoria Marelui Război.

mai

Expoziție temporară

Veneția

Muzeul Județean Argeș; Institutul Cultural Român Veneția; Institutul Național al Patrimoniului

Obligatorie

1000

37

100 de ani de la făurirea Marii Uniri

martie-iulie

Expoziţie temporară

Chişinău

Popescu Cornel

Obligatorie

5000

38

Expoziţie foto-documentară în parteneriat cu Centrul Rus de Cultură şi Ştiinţă

martie-iulie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Popescu Cornel

Opţională

100

39

Expoziţie foto-documentară în parteneriat cu Ambasadele Cehiei şi Poloniei la Bucureşti

martie-iulie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Popescu Cornel

Obligatorie

100

40

Expoziţie foto-documentară în parteneriat cu Institutul Cultural Chinez

martie-iulie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Popescu Cornel

Obligatorie

100

41

„Rugămu-ne Ţie”

aprilie

Expoziţie temporară naţională de icoane

Muzeul Judeţean Argeş

Augustin Lucici

Obligatorie

2500

42

Armata Română – tradiţie şi contemporaneitate

aprilie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Popescu Cornel

Obligatorie

100

43

Argeşenii şi Marele Război

mai-decembrie

Expoziţie temporară de panouri

Muzeul Judeţean Argeş

Măndescu Dragoș, Chistol Dragoș, Motreanu Valentin Păduraru Marius, Dumitrescu Ion, Oprea Alina

Obligatorie

5000

44

Expoziţie de artă contemporană. Bucureşti Art Safari

mai

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Augustin Lucici

Obligatorie

100

45

Regal automobilistic – maşini istorice şi de rally

mai

Expoziţie

Muzeul Judeţean Argeş

Popescu Cornel

Obligatorie

600

46

Monede greceşti din colecţia Muzeului Judeţean Argeş

mai-iulie

Expoziţie temporară şi catalog

Muzeul Judeţean Argeş

Piţigoi Andi

Opţională

1000

47

„FC Argeş – Echipa de suflet a argeşenilor”

iunie-august

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Motreanu Valentin

Obligatorie

100

48

Expoziţie dedicată zilei copilului

iunie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Augustin Lucici

Obligatorie

200

49

Ziua Drapelului

iunie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Popescu Cornel

Obligatorie

100

50

„Călători în timp”

iulie-august

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Burluşanu Mioara, Şuta Luigi, Taifas Ovidiu, Deliu Cristian, Mestecăneanu Adrian

Obligatorie

500

51

Expoziţie de sculptură „Din Vasilescu” (1889-1983)

august

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Augustin Lucici

Opţională

100

52

„Retrospectiva unei lumi apuse. Fotografii şi aparate de fotografiat din colecţiile Muzeului Judeţean Argeş”

septembrie-octombrie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Motreanu Valentin, Chistol Dragoș, Păduraru Marius, Pițigoi Andi,

Oprea Alina

Obligatorie

500

53

Expoziţia naţională de artă naivă

octombrie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Augustin Lucici

Obligatorie

30000

54

Comori ale naturii”,

secţia de Ştiinţele Naturii

(specii de plante și animale ocrotite și minerale din categoria tezaur)

noiembrie

Expoziție temporară

Muzeul Judeţean Argeş.

Stancu Daniela, Lotrean Nicolae,

Adrian Mestecăneanu, Alexe Magdalena, Reghina Măceșanu

Opţională

900

55

„100 de ani de la făurirea statului naţional unitar român - reflectat în numismatică, medalistică şi faleristică”

decembrie

Expoziție temporară

Muzeul Judeţean Argeş.

Pițigoi Andi

Obligatorie

100

56

Expoziţia de icoane din colecția Galeriei de Artă

decembrie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Augustin Lucici

Obligatorie

100

57

„Exponatul lunii”

În fiecare lună

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Toţi colegii pe compartimente: Istorie, Ştiinţele Naturii, Artă

Obligatorie

100

Activităţi în cadrul Muzeului Judeţean Argeş ce se desfăşoară pe parcursul întregului an

58

„Casa Verde”

Tot anul

Proiect educaţional

Muzeul Judeţean Argeş

Lotrean Nicolae,

Stancu Daniela, Adrian Mestecăneanu, Alexe Magdalena, Reghina Măceșanu

Obligatorie

750

59

„Micul arheolog”

Tot anul

Proiect educaţional

Muzeul Judeţean Argeş

Dumitrescu Ion, Pungoi Anca, Pițigoi Andi

Opţional

1500

60

Clubul de astronomie

Tot anul

Proiect educaţional

Muzeul Judeţean Argeş

Drăgoi Ion

Opţional

0

61

Lecţia de şah

Tot anul

Proiect educaţional

Muzeul Judeţean Argeş

Popescu Cornel

Opţional

100

62

Lecţia de istorie

Tot anul

Proiect educaţional

Muzeul Judeţean Argeş

Popescu Cornel

Opţional

100

63

Monografia Muzeului Judeţean Argeş

Proiect educaţional

Muzeul Judeţean Argeş

Secţiile de Istorie şi Ştiinţele Naturii

Obligatorie

5000

TOTAL

207100

  

14.09.2017                                                                                                                                                   Şef Serviciu Muzeografie: Marius Păduraru

Şef serviciu marketing: elena stâlpeanu

                                                     Coordonator Compartiment Istorie: Valentin motreanu

                                                                                                                                                Coordonator Compartiment Artă: Augustin lucici

Coordonator Compartiment Ştiinţele Naturii: Nicolae lotrean

Coordonator Compartiment Restaurare: Mioara Burluşanu

Nr.

crt.

Denumire proiect

Perioada de implementare

Scurtă descriere

Participanţi/

invitaţi

Buget

1

Simpozion Unirea Basarabiei cu România

Martie 2018

Simpozion în cadrul căruia specialişti în istorie modernă şi contemporană, profesori şi elevi ai principalelor Colegii din Piteşti (Colegiul Naţional „Zinca Golescu” Piteşti şi Colegiul Naţional „Ion C. Brătianu” Piteşti) vor prezenta semnificaţia zilei de 27 martie 1918 în istoria românilor.

Specialişti în istorie modernă şi contemporană (muzeografi, profesori), elevi, studenţi.

100

2

Reenactment trupe militare din Primul Război Mondial

Mai 2018

Colaborare a Muzeului Judeţean Argeş cu asociaţii de profil (reenactment) din Argeş şi din ţară; prezentarea echipamentului militar din timpul Primului Război Mondial, în cadrul unei parade militare organizate în centrul oraşului Piteşti.

Muzeografi ai Muzeului Judeţean Argeş, personal al asociaţilor de profil (reenactment); elevi, studenţi, public piteştean.

35000

3

Expoziţie temporară de panouri Argeşenii şi Marele Război

Mai-Decembrie 2018

Expoziţie temporară de panouri ce vor fi expuse în centrul oraşului Piteşti, cu personalităţi politice, militare, culturale argeşene, care şi-au legat numele de marile evenimente ale anului 1918, evenimente ce au culminat cu înfăptuirea Marii Uniri.

Muzeografi ai Muzeului Judeţean Argeş, elevi, studenţi, profesori, public piteştean.

5000

4

Şcoala de vară Istorie, cultură şi civilizaţie românească

August-Septembrie 2018

Şcoala de vară reuneşte pasionaţi de istorie şi specialişti, care îşi prezintă rezultatele cercetării în domeniu. Una din sub-secţiuni este intitulată Marea Unire în context european.

Specialişti şi pasionaţi de istorie; elevi, studenţi, public avizat.

100

5

Comemorări la Cimitirele Eroilor din Argeş (Piteşti, Şuici, Lereşti şi Dragoslavele)

August-Septembrie 2018

Oficierea unor servicii religioase pentru comemorarea eroilor din Argeş, în prezenţa reprezentanţilor Bisericii, ai Ministerului Apărării Naţionale (garnizoana Piteşti) şi ai şcolilor din localităţile argeşene respective.

Reprezentanţi ai Muzeului Judeţean Argeş, ai Ministerului Apărării Naţionale (garnizoana Piteşti), ai Bisericii, profesori, elevi.

1000

6

Sesiune de comunicări ştiinţifice Centenarul Marii Uniri

Octombrie 2018

Sesiune în cadrul căreia specialişti în istorie modernă şi contemporană (muzeografi, profesori), personalităţi din mediul universitar şi academic vor prezenta rezultatul cercetării acestora în arhivele naţionale şi din străinătate, relative la perioada Primului Război Mondial şi la etapele constituirii României Mari.

Specialişti în istorie modernă şi contemporană (muzeografi, profesori), personalităţi din mediul universitar şi academic.

20000

7

Medalie aniversară Centenarul Marii Uniri

Noiembrie 2018

Medalie aniversară lansată de Muzeul Judeţean Argeş cu ocazia împlinirii unui secol de la realizarea Marii Uniri; pe avers va fi prezentată o hartă a României Mari, aşa cum arăta aceasta la finalul Primului Război Mondial, iar pe revers clădirea Muzeului Judeţean Argeş şi sigla Consiliului Judeţean Argeş.

Specialişti în istorie modernă şi contemporană (muzeografi, profesori), elevi, studenţi, public.

15000

8

Simpozion 1 Decembrie – Ziua Naţională a României

Decembrie 2018

Simpozion în cadrul căruia specialişti în istorie modernă şi contemporană, profesori ai principalelor Colegii din Piteşti (Colegiul Naţional „Zinca Golescu” Piteşti şi Colegiul Naţional „Ion C. Brătianu” Piteşti) vor prezenta etapele înfăptuirii României Mari, etape ce au culminat cu momentul de la 1 Decembrie 1918: unirea Transilvabniei . De asemenea, vor fi prezentate implicaţiile acestui moment (urmările în plan politic, economic, social, cultural, militar etc) pentru România interbelică.

Specialişti în istorie modernă şi contemporană (muzeografi, profesori), personalităţi din mediul universitar; elevi, studenţi, public avizat.

1000

Total

77200

 

 

PRINCIPALELE MANIFESTĂRI CARE SE VOR ORGANIZA DE CĂTRE MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ ÎN ANUL 2017

New CorelDRAW X6 Graphic Page 1

New CorelDRAW X6 Graphic Page 2

New CorelDRAW X6 Graphic Page 3

PRINCIPALELE MANIFESTĂRI CARE SE VOR ORGANIZA DE CĂTRE MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ ÎN ANUL 2016 

 

Nr. Crt. Evenimentul Secţia Perioada Suma solicitată în lei
1 Proiect "Click pe Casa Verde" Ştiinţele Naturii 11 Ianuarie - 28 Martie 300
2 Simpozion „Mica Unire” Istorie 24 ianuarie 300
3 „Expoziţie personală de pictură şi desen Augustin Lucici”, organizată cu ocazia împlinirii a 60 de ani (Galeria de Artă)

Galeria de Artă Rudolf

Schweitzer-Cumpăna

Februarie 300
4 Expoziţie temporară „Vizita țarului Nicolae al II-lea la Constanța” Istorie martie 2000
5 Ziua Apei Ştiinţele Naturii 22 Martie 300
6 A V-a ediție a expoziției de mașini de rally Muzeul Sportului Argeşean Martie 2000
7 Luna Pădurii Ştiinţele Naturii

15 Martie -

15 Aprilie

300
8 Expoziţie „Tehnică şi meşteşuguri” Istorie Martie/ Aprilie 2500
9 Ziua Păsărilor Ştiinţele Naturii Primele zile din aprilie 300
10 Expoziţie temporară „Vecinii noştri necuvântători” Ştiinţele Naturii Aprilie 1000
11 „Rugămu-ne Ţie” - Expoziţie concurs de icoane (caracter naţional)

Galeria de Artă Rudolf

Schweitzer-Cumpăna

Aprilie 1000
12 Ziua Pământului Ştiinţele Naturii 22 Aprilie 300
13 Expoziţie de pictură, grafică şi sculptură cu lucrări din colecţia muzeului „Cum a supravieţuit artistul român înainte de 1989” (caracter naţional)

Galeria de Artă Rudolf

Schweitzer-Cumpăna

Mai 500
14 Simpozion „125 de ani de la moartea lui Ion C. Brătianu” Istorie 5 Mai 300
15 Simpozion „Zi cu triplă semnificaţie” Istorie 9 Mai 500
16 Expoziţie în natură „Pădurea-parc Trivale” Istorie Mai/Iunie 6000
17 Ziua Mediului Ştiinţele Naturii 5 Iunie 300
18 Expoziţie de pictură - FrancoGiannelli (Italia) (expoziţie personală)

Galeria de Artă Rudolf

Schweitzer-Cumpăna

Iunie 300
19 Acţiuni cultural-educativăPersoanele cu dezabilități şi lumea sportului, acţiune realizatăîn parteneriat cu D.J.T.S. Argeşşi asociaţiile de profil Muzeul Sportului Argeşean Iunie 1000
20 Şcoala de vară Istorie Iunie 1500
21 Expoziţie personală de pictură naivă Maria Goşoiu - Constanţa (expoziţie personală)

Galeria de Artă Rudolf

Schweitzer-Cumpăna

Iulie 300
22 Organizarea unor partide demonstrative de şah, la care sa participe maeştrii precum Elisabeta Polihroniade, Cristache Toculeţ Muzeul Sportului Argeşean   300
23 Şantierul arheologicVoineşti Istorie Iulie 20000
24 Şantierul arheologicJidova Istorie August 10000
25 Expoziţie „100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial”, medalie comemorativă şi broşură cu interviuri luate veteranilor din Al Doilea Război Mondial (75 de ani de la intrarea României în această conflagraţie) Istorie August 20000
26 Simpozionul Fotbalul Argeșean la momentul adevărului, cauze ale decăderii Muzeul Sportului Argeşean August 1000
27 Expoziţie de pictură naivă Doina şi Gustav Hlinka - Reşiţa (expoziţie personală)

Galeria de Artă Rudolf

Schweitzer-Cumpăna

August 1000
28 Şantierul arheologic Vărzaru Istorie August/Septembrie 15000
29 Expoziţie „Arme albe” (expoziţie în colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie al României) Istorie

Septembrie/

Octombrie

7000
30 Ziua Mondială a Animalelor Ştiinţele Naturii 4 Octombrie 300
31 Birdwatching Ştiinţele Naturii 1-4 Octombrie 300
32 Expoziţia naţională de artă naivă (caracter naţional)

Galeria de Artă Rudolf

Schweitzer-Cumpăna

Octombrie 10000
33 Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Muzeului Judeţean Argeş (ediţia a XLVII-a) Istorie Octombrie 40000
34 Şantierul arheologic Valea Stânii Istorie Octombrie- Noiembrie 20000
35 Expoziţie temporară „Povestea vânătorii” Ştiinţele Naturii Noiembrie 4000
36 Reorganizarea expoziției de bază prin amenajarea vitrinelor care să etaleze discipline sportive noi cum ar fi: motociclism, columbofilie Muzeul Sportului Argeşean Noiembrie 4000
37 Simpozion „Ziua Naţională a României” Istorie 1 Decembrie 300
      Total 174500

 

Activităţi în cadrul muzeului ce se desfăşoară pe parcursul întregului an:
- Activitatea „Micul arheolog”
- Activitatea „Casa Verde”
- Curs de „Bune maniere”
- Curs „Lecţia de şah”
- Curs „Lecţia de istorie”
- Curs „Lecţia de astronomie”
- Curs „Acelaşi cer - epoci diferite”
- Atelier de pictură şi arhitectură
- „Expoziţie generală ce prezintă obiecte restaurate în laboratoarele de restaurare lemn, metal, pictură, ceramică, hârtie şi taxidermie”
- Tehnici de lucru şi imagini cu etapele de restaurare.
           MANAGER,
Lect. univ. dr. Cornel Popescu
Page 19 of 19
Copyright © Gabriel Dumitru
Muzeul Judeţean Argeş
Str. Armand Călinescu, nr. 44, Tel/Fax: 0248.212561