Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Repere istorice

 • 1928 - Un grup de intelectuali din cadrul Fundaţiei Culturale Ateneul Popular „Gheorghe Ionescu-Gion“ înfiinţează în Piteşti un muzeu (cu secţii de istorie, etnografie şi artă populară).
 • 1948 - Autorităţile desfiinţează Fundaţia Culturală Ateneul Popular „Gheorghe Ionescu-Gion“ şi închid muzeul. În acel moment, celor două secţii li se alăturase şi noua secţie de istorie naturală.
 • 1955 - Administraţia locală redeschide muzeul sub denumirea: Muzeul Regional Argeş.
 • 1966 - Secţia de etnografie şi artă populară a Muzeului Judeţean Argeş este transformată în actualul Muzeu Naţional al Viticulturii şi Pomiculturii din Rom]nia, Goleşti-Argeş.
 • 1968 - Instituţia muzeală piteşteană primeşte denumirea actuală: Muzeul Judeţean Argeş.
 • 1968 - A apărut primul număr al anuarului „Studii şi comunicări“, astăzi „Argesis“.
 • 1969 - Se deschide Casa Memorială „Liviu Rebreanu“, la Valea Mare, Ştefăneşti-Argeş.
 • 1970 - Muzeul Judeţean Argeş primeşte ca sediu Palatul Administrativ al fostei Prefecturi a judeţului Argeş.
 • 1970 - Deschiderea Expoziţiei şi a Rezervaţiei Arheologice Castrul Roman Câmpulung - Jidova.
 • 1971 - Se deschide Galeria de Artă Plastică Românească.
 • 1971 - Se deschide Galeria Naţionala de Artă Naivă din Romania.
 • 1974 - Se reorganizează expoziţia de bază a Secţiei de Istorie în noul sediu din Palatul Administrativ.
 • 1977 - Inaugurarea în cadrul Secţiei de Ştiinţele Naturii a expoziţiei de bază cu tema „Protecţia mediului înconjurător pe baze ecologice“.
 • 1985 - Se deschide Expoziţia Memorială „Dinu Lipatti“, la Ciolceşti, Leordeni-Argeş.
 • 2000, 2004 - Inaugurarea noilor clădiri ale Muzeului Judeţean Argeş (laboratoare, ateliere de conservare, restaurare, cercetare şi evidenţă a patrimoniului cultural, depozite, birouri, amfiteatru, observator astronomic şi planetariu).
 • 2004, 2006 - Secţia de Istorie este extinsă cu expoziţiile de bază referitoare la perioadele 1877-1922,1923-1947.
 • 2008 – Sunt inaugurate două noi obiective: Planetariul şi Muzeul Sportului Argeşean.
 • 2009 – Inaugurarea Expoziţiei permanente „Flori de mină – comorile adâncurilor” şi „Cabinet numismatic”.
 • 2010 – Cetatea Poenari devine secţie externă a Muzeului Judeţean Argeş.

Proiectul de cercetare PN-II-RU-TE-2011-3-0078

 

Sigla muzeu testlogo uefiscdiEXPRESIVITATEA ARHEOLOGICĂ A PERIFERIEI. Particularităţile contactelor interculturale în zonele de margine, din preistorie până în evul mediu

Finanţator: Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) prin Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

Programul: Tinere Echipe de Cercetare Independente - Ştiinţe Umaniste

Nr. contract: 2/26.10.2011

Echipa de proiect: dr. Dragoş Măndescu (director de proiect), Marius Păduraru (doctorand), Ion Dumitrescu (doctorand), Dana Andrea Stoica (tehnician)

Bugetul proiectului: 142935 lei

Durata proiectului: 24 luni (octombrie 2011-octombrie 2013)

Conţinutul proiectului: Obiectivul principal al proiectului este cercetarea ştiinţifică a patrimoniului arheologic al judeţului Argeş văzut ca un spaţiu de contact şi de interferenţă între culturi şi civilizaţii, precum şi valorificarea acestui potenţial la nivel naţional şi internaţional.

Proiectul vizează depistarea şi definirea unor paradigme şi modele culturale aplicabile contactelor dintre culturi arheologice (de ex. Gumelniţa  /  Sălcuţa) sau dintre lumi diferite (de ex. Romani / Barbari) în zonele de margine şi de interferenţă, cu evidenţierea particularităţilor definitorii pentru fiecare perioadă de timp (preistorie, protoistorie, antichitate, evul mediu). Drept zonă predilectă de studiu a fost ales nordul Munteniei în general (interfluviul Olt-Dâmboviţa) şi zona bazinului Argeşului în special, întrucât această zonă a fost una de contact şi de interferenţă de-a lungul epocilor (în preistorie: contactul dintre culturile arheologice Gumelniţa şi Sălcuţa, cu rezultarea grupului cultural Brăteşti; în protoistorie: contactul dintre grupul Ferigile şi cultura getică timpurie; în antichitate: Limes Transalutanus şi contactele dintre lumea romană şi barbari; în evul mediu: zona de contact dintre Valachia şi Transilvania. De asemenea, această zonă este străbătută şi de delimitări teritoriale antropice realizate în antichitate (Brazda lui Novac) şi tot aici sunt localizate importante drumuri comerciale şi puncte de vamă şi de contact: Cetăţeni (epoca fierului), Câmpulung (epoca medievală). Toate monumentele arheologice din zonele de contact şi interferenţă culturală, corespunzătoare fiecărei epoci, vor fi identificate în teren, repertoriate, descrise, cartate. Lucrul de birou va alterna cu deplasările în teren, cu periegheze şi sondaje arheologice. Ansamblul informaţiei acumulate va sta la baza redactării unui corpus, iar din ocurenţa particularităţilor va fi extras un posibil model cultural pentru fiecare epocă. Rezultatul final al acestui proiect de avergură va consta în întocmirea şi editarea repertoriului arheologic al Argeşului, judeţ ce se va alătura astfel celorlalte 16 judeţe ale ţării care beneficiază deja de o astfel de lucrare.

Rezultate estimate:

Constituirea unei echipe de cercetare funcționale și performante, alcătuită din tineri doctori și doctoranzi cu o perspectivă de real potențial, dar care în mod obișnuit reprezentau entități individuale independente în ansamblul personalului științific al instituției. Coagularea unui sistem solid de relații profesionale și interpersonale între membrii colectivului echipei de cercetare care să poată fi oricând reactivat în viitor și care să se constituie astfel într-un nucleu exemplar de motivație și de performanță pentru întregul colectiv științific al instituției. Asigurarea, pe durata desfășurării proiectului, dar mai ales după încheierea acesteia, a coeziunii echipei de tineri cercetători prin raportarea la un set unitar de valori extrase din potențialul arheologic al zonei studiate. Studierea pentru prima oară într-o manieră sistematică a imensului potențial arheologic al zonei Argeșului. Alcătuirea unei bibliografii arheologice exhaustive a siturilor și monumentelor arheologice din județul Argeș. Reevaluarea și valorizarea unor colecții muzeale de patrimoniu arheologic pe nedrept ignorate sau cu totul uitate. Promovarea vestigiilor arheologice de mare valoare și expresivitate ale acestui spațiu geografic la nivelul comunității științifice internaționale și identificarea unor posibile parteneriate pentru viitoare proiecte de anvergură internațională axate pe acest ansamblu de descoperiri. Îmbogățirea literaturii arheologice românești cu o lucrare științifică de sinteză, repertoriul arheologic al județului Argeș, ce va fi editată și publicată în format tipărit în urma încheierii unui contract editorial cu o editură prestigioasă și recunoscută CNCS în domeniul științelor umaniste (istorie-arheologie).

Din articolele ştiinţifice elaborate în cadrul proiectului:

Volum de studii:

Volum de sinteză:

RAPORTARE

{module Proiectul de cercetare PN 2011}

Cercetare Științifică

001Muzeul Judeţean Argeş are o tradiţie în cooperarea, ca parte contractantã, cu Institutul de Biologie al Academiei, Societatea româno-canadiană AGRA Earth & Environmental S.C. AGRARO Consult Bucureşti, Consiliul Judeţean Argeş, S.C."PROIECT ARGEŞ" S.A., S.C. ROMPROIECT S.A. Piteşti, World Wide Fund for Nature International – Danube-Carpathian Programme (hereafter "WWF-DCP"), Ministerul Mediului, S. C. „INTERDEVELOPMENT" S.R.L., Programul Europeaid/121260/D/SV/RO Implementation of NATURA 2000 Network in Romania. Relaţiile cu organizaţiile şi companiile menţionate s-au bazat pe programe finanţate/coordonate de Academia Română, WWF, Ministerul Culturii, Ministerul Mediului, Consiliul Judeţean Argeş, AGRAL etc. Acţiunile derulate în cadrul acestor programe au fost: asistenţă tehnică, studii de evaluare, realizarea de clurări cu caracter monografic ale unor personalităţi, localităţi sau instituţii, monitorizarea integrată a mediului, statistică pentru mediu, evaluări arheologice, descărcări de sarcină arheologică etc. Muzeul Judeţean Argeş are o colaborare deosebitã cu Institutele Academiei Române (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Institutul de Biologie), cu universitatile din Piteşti, din ţară si din străinătate, atât prin contracte de cercetare, cât şi prin faptul că anual, studenţi ai acestora îşi desfăşoară activitatea didactică şi de practicã în expoziţiile şi laboratoarele muzeului. Unii dintre cercetătorii muzeului predau cursuri de botanică, zoologie, protecţia mediului, monitoring integrat, conservarea biodiversităţii, istorie etc. la Facultatea de Ştiinţe-catedra de Biologie-Horticultură Ecologie şi Protecţia Mediului, la Facultatea de Istorie şi la Facultatea de Jurnalism din cadrul Universităţii din Piteşti. În prezent, Muzeul Judeţean Argeş participã la propuneri de proiecte în cadrul unor programe internaţionale FP7, cooperări bilaterale, precum şi în cadrul unui proiect CEEX.

{module Cercetare Ştiinţifică}

Planetariul

 

 
Str. Armand Călinescu, nr. 44
Corpul C, intrarea dinspre Bulevardul Eroilor
marţi-duminică: 9.00-17.00
ore spectacole: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00

Spectacole:
- Astronomituri
- Două bucăţele de sticlă. Miracolul telescopului
- Galaktos
- Originile vieţii
- Bătrânul înţelept cu ochii de stele

DOAR cu rezervare la tel. 0723.344.586

REGULI:

 • Publicul îşi va rezerva locurile la Planetariu prin telefon şi va respecta recomandările celor care operează Planetariul şi pe cele ale operatorului de rezervări.
 • Cei care au făcut rezervările, se vor prezenta cu 15 minute înainte de începerea spectacolelor, în caz contrar pierd rezervarea făcută, biletele fiind vândute persoanelor prezente în holul Planetariului şi care nu aveau rezervate locuri.
 • Grupurile organizate trebuie să aibă minim 10 şi maxim 31 de persoane, inclusiv însoţitorul grupului, iar în caz că nu există rezervare spectacolul se va ţine numai cu 10 spectatori.
 • Grupurile alcătuite din copii preşcolari (grupele mare şi pregătitoare) şi elevi trebuie să aibă însoţitor, cadru didactic, care va avea accesul gratuit.

ASTRONOMITURI (24:55) – Recomandat pentru public începând cu vârsta de 12 ani. Folosind o tehnologie de animaţie de ultimă generaţie, sub atenta îndrumare a unui grup talentat de colaboratori, ASTRONOMITURI prezintă o poveste evocatoare, care pentru prima dată în istoria programării pentru Planetariu educaţional, uneşte experienţa magnifică Full Dome cu acţiunea dramatică a formelor cinematografice. ASTRONOMITURI foloseşte o gamă completă de caractere (unele realiste, unele extraordinare), plasând acţiunile rapide în setările fanteziste de fundal, adăugând efecte speciale uimitoare, în scopul de a spune o poveste inspirată într-o manieră nouă şi puternică. Este cerul nopţii aşa cum nu l-aţi mai văzut înainte.

DOUĂ BUCĂŢELE DE STICLĂ. MIRACOLUL TELESCOPULUI (24:28)  Spectacolul urmăreşte doi copii care comunică cu o femeie astronom într-o seară de observaţii astronomice. Copiii învaţă cum funcţionează un telescop, istoria telescoapelor si cele mai mari descoperiri făcute cu ajutorul acestor instrumente. Imiloa Astronomy Center, Buhl Planetarium din cadrul Carnegie Science Center, şi Interstellar Studio au realizat acest program. Mirage IIID furnizează grafica, animaţia, şi compoziţia programului. Coloana sonoră a fost realizată de către Orchestra Filarmonică din Londra.

GALAKTOS (22:30)  Prezintă o călătorie virtuală prin galaxia noastră realizată de două personaje comice, Eugene şi Craig, angajaţi la o firmă de distribuţie a laptelui din Calea Lactee. Pe parcursul călătoriei, spectatorii, alături de protagonişti, vor întâlni mai multe nebuloase şi roiuri de stele, prilej pentru cei mici de a afla mai multe lucruri despre aceste corpuri cereşti.

ORIGINILE VIEȚII  Filmul tratează unele dintre cele mai profunde întrebări ale științei vieții: originile vieții şi căutarea altor forme de viața ăn Univers. Începând cu Big Bang-ului, în ordine cronologică, spectacolul se ocupă cu chimia prebiotica din Univers, formarea de stele, formarea de sisteme solare, şi primele forme de viaţă de pe Pământ. Mai mult, Originile vieții acoperă marile extincții, precum și căutarea noastră pentru formele de viaţă primitivă dincolo de planeta Pământ. Originile Vieții este o călătorie de inspirație prin timp și o celebrare a vieții pe Pământ. Descrie mai multe descoperiri recente legate de știința vieții, demonstrând că, dacă a existat vreodată un timp în care știința a făcut cele mai mari progrese ale sale, e chiar acum!

BĂTRÂNUL ÎNŢELEPT CU OCHII DE STELE  Proiecția prezintă dorința unui conducător tiran care vrea sa obțină mai multă putere. Bătrânul Înțelept l-a sfătuit să numere stelele… În ciuda eforturilor depuse de către tiran, sarcina este mult mai dificilă decât se aștepta, stelele par să se miște! Noapte după noapte, secretele cerului îi sunt prezentate tiranului: existenta zilei și a nopții, stelele căzătoare, constelațiile… Acum într-o nouă versiune - a acestei poveşti foarte apreciate de către public.

 

 

Ce este un planetariu?

 • 1O sală de spectacole, un teatru permanent ori ambulant, cu scenă aflată pe tavan, sub forma unui ecran de tip cupolă (dom), cu planetele, stelele şi alte corpuri cereşti ca actori, cu acţiunea plasată în trecut, prezent sau în viitor, destinat satisfacerii curiozităţii umane asupra spaţiului extraterestru, înţelegerii corecte a modului de folosire a lumii în care trăim şi pentru prezentarea celor mai recente evoluţii ale erei spaţiale. Astăzi, datorită tehnologiei digitale, un planetariu este cel mai performat echipament multimedia disponibil pentru publicul larg şi capabil să susţină tehnic dezvoltarea unor noi metode de educaţie şi recreere.

Piteşti, Planetariul Muzeului Judeţean Argeş - 2008

 • La Piteşti, în urmă cu 30 de ani, începea să funcţioneze prima expoziţie multimedia din România dedicată ştiinţelor naturii şi ecologiei. Tavanul primei săli oferă intuitiv şi simbolic informaţii privind originea vieţii pe Terra şi seamană cu proiecţia unui planetariu. În 2008, în primul an naţional dedicat educaţiei cu ajutorul astronomiei şi în avanpremiera primului an internaţional al astronomiei, anul 2009, Muzeul Judeţean Argeş inaugurează primul planetariu digital de tip educaţional din România, îmbogăţindu-şi oferta culturală la aniversarea a 80 de ani de la înfiinţare. Planetariul Muzeului Judeţean Argeş, produs de firma franceză RSA Cosmos (al doilea mare constructor european de planetarii) este de tip ISS 2 HD şi are un ecran cu diametru de 7 metri, oferind vizionarea unor proiecţii de planetariu, de cinematografie panoramică şi simultană, de 2expoziţii virtuale de înaltă definiţie (1900x1900 pixeli), sonorizate cu un sistem audio 5.1 pentru săli de cinematograf. Planetariul poate găzdui între 38 de spectatori, inclusiv persoane cu nevoi speciale de deplasare, mobilierul este proiectat şi realizat special pentru planetariu, iar volumul de proiecţie beneficiază de un sistem de climatizare optim şi ecologic. La nivel european, planetariul Muzeului Judeţean Argeş se încadrează între cele mai performante planetarii digitale aflate în funcţiune şi în curs de realizare la categoria planetarii medii educaţionale. Echipamentul tip ISS 2 HD poate fi interconectat prin sisteme digitale de transport a informaţiei cu echipamente de observare astronomică pentru facilitarea unor proiecţii live de observaţii astronomice făcute oriunde pe Terra.

Statistic, în România există un planetariu pentru 4 milioane de locuitori. Toate sunt planetarii opto-mecanice, cu ecrane de 7-8 metri în diametru, fabricate în anii '80 de firma Zeiss RDG, instalate odată cu prezenţa primului român în spaţiul extraterestru. Prin comparaţie, la nivel mondial, în SUA se află în funcţiune un planetariu pentru 100.000 de locuitori, cu ecrane cu diametru de la 3 la 30 de metri, toate optimizate tehnologic permanent, acest aspect fiind şi caracteristica principală a pieţei americane de planetarii. În Europa, construcţia de planetarii noi este preocuparea de bază a instituţiilor culturale şi ştiinţifice publice şi private. Europa este locul inventării acestui tip de sală de spectacole şi al fabricării celor mai performante echipamente de planetariu la nivel mondial. Modelul "Universarium" al firmei germane Zeiss costă 6 milioane de euro şi constituie vârful tehnologic actual. La nivel mondial sunt deschise publicului peste 3000 de planetarii, de la cele mobile şi şcolare de mici dimensiuni (3-5 metri diametru), până la săli de proiecţie pentru 500 de persoane, cu diametrul ecranului de 30 metri. Cererea de planetarii este în creştere. Majoritatea furnizorilor importanţi de echipamente de planetariu (Zeiss, Evans&Sutherland, Spitz, Motorola, RSA Cosmos, SkySkan, GoTo) au liste de aşteptare de 2 până la 4 ani şi îşi selectează viitorii clienţi în funcţie de numărul de vizitatori, capacitatea de comunicare privind organizarea unui planetariu şi de adaptare a facilităţilor existente la montarea unui planetariu. Fiecare proiect este unicat, de tip "custom made", procedurile de adaptare, montare şi de punere în funcţiune a echipamentelor de planetariu sunt considerate operaţiuni cu grad mare de complexitate, cu o curbă mare de învăţare, prefaţate de un proces atent de selecţie a beneficiarului. Nu se vinde un produs, ci se dezvoltă o activitate care are finalitate multiplă, durabilă, culturală, beneficiile financiare permiţând evoluţia cercetărilor şi a producţiei de planetarii. Proiectul de la Piteşti a fost prezentat specialiştilor de la Spitz şi SkySkan (SUA), Goto (Japonia), Zeiss şi RSA Cosmos (Europa) încă din anul 2002. În urma asigurării finanţării de către Consiliul Judeţean Argeş, începând cu anul 2006, discuţiile tehnice au fost intensificate. De Crăciun, în anul 2007, soseau la Piteşti ecranul de proiecţie şi se încheiaseră eforturile de asimilare şi de proiectare a instalaţiilor conexe proiectorului de planetariu. În perioada 10 mai - 1 august 2008, toate piesele planetariului din Piteşti au fost montate. Echipa a fost mutinaţională şi multidisciplinară, însumând peste 60 de persoane. Toate soluţiile tehnice planificate şi proiectate au fost corect executate. Loc de optimizare există, însă doar utilizarea acestei săli de spectacole multimedia, unicat naţional, va rezolva şi acest deziderat. Parafrazând sloganul firmei producatoare franceze, vom încerca, împreună cu publicul nostru, să fim cât mai aproape de stele, cu intenţia de a ne cunoaşte mai bine pe noi şi lumea în care trăim. Spectacolele de planetariu prezentate între 2008 şi 2009 sunt produse de Astroneuf şi RSA Cosmos în Franţa.

Relaţii Publice

 • Secţia de relaţii publice şi pedagogie muzeală este cea care elaborează strategiile de promovare a produselor culturale şi educaţionale ale muzeului, menţine permanent o legătură strânsă cu şcolile, liceele şi colegiile, universităţile şi organizaţiilor de tineret din municipiu şi din judeţ, acestea fiind consumatorii tradiţionali ai bunurilor culturale şi educaţionale produse de muzeu. De asemenea, tot prin această secţie muzeul menţine permanent legătura cu presa locală şi centrală.

{module Relaţii Publice}

Galeria de Artă „Rudolf Schweitzer-Cumpăna“

Bulevardul Republicii, nr. 33

 Galeria de artă „Rudolf Schweitzer-Cumpăna“ este închisă

vă multumim pentru întelegere!

 

1

Galeria de Artă funcţionează într-o clădire din 1886 (arh. Ion N. Socolescu), care până în anul 1970 a adăpostit Primăria oraşului. Are un patrimoniu de 1100 lucrări de pictură şi sculptură clasică şi contemporană. În sălile de la etaj sunt expuse lucrări de Nicolae Grigorescu, Ştefan Luchian, Theodor Pallady, Gh. Petraşcu şi Nicolae Tonitza, fixând atenţia asupra unor momente importante din istoria plastică a fiecărui artist. Aceşti pictori au dat personalitate picturii româneşti, au pus bazele şcolii naţionale de pictură modernă. De asemenea, tot la etaj, două săli sunt dedicate picturii lui Rudolf Schweitzer-Cumpăna.În muzeu regăsim genul în care atât peisajul cât şi natura statică sunt minuţios interpretate de Ştefan Dimitrescu, Francisc Şirato, Camil Ressu, Dimitrie Gheaţă. Lucrările lui Steriadi, Henry Catargi, Vasile Popescu şi Iosif Iser au prin concentraţia expresiei picturale o stare sufletească densă, încărcată de emoţie. Lucian Grigorescu, Eustaţiu Stoenescu, Nicolae Dărăscu abordează într-o viziune lucidă o atitudine originală. Pictura lui Corneliu Baba degajă un sentiment nobil, curat, evocând ideea frumuseţii fiinţei omeneşti.

 

               Din colecţia galeriei

 

Galeria Naţională de Artă Naivă

Armand Călinescu, nr. 44

Corpul C, intrarea dinspre B-dul Eroilor
Program de vizitare: luni-duminică, 9.00-17.00

 

1

A fost deschisa în anul 1971, fiind primul muzeu de acest gen din tara, ce cuprinde lucrari ale pictorilor consacrati: Gheorghe Babet, Gheorghe Boanca, Costel Bogatu, Anca Bota, Valentin Bota, Mihai Dascalu, Ion Maric, Petru Mihut, Ghita Mitrachita, Ion Negru, Ion Nicodim, Gheorghe Doja, Stefan Debreczeny, Alexandrina Debreczeny Lupascu etc. Galeria Nationala de Arta Naiva a îmbogatit zestrea artistica a orasului cu expozitii memorabile, Pitestiul fiind considerat de peste 30 de ani o adevarata capitala a artei naive românesti.

 

 

 

           

               Din colecţia galeriei

Expoziţia „Flori de mină - comorile adâncurilor“

Sediul Central, Corpul B
Str. Armand Călinescu, nr. 44
Program de vizitare: luni-duminică, 9.00-17.00

 • Expoziţia Flori de mină – Comorile adâncurilor prezintă lumea frumuseţilor tăcute din adâncul Maramureşului, al Braziliei, Mexicului, Chinei, Rusiei, Turciei, Marocului, Indiei, Congoului şi Madagascarului, cu eşantioane de cuarţ, ametist, citrin, agat, labradorit, malahit, fluorină, cuarţ fumuriu, diamant de Maramureş, precum şi combinaţiile acestora cu alte minerale: pirită, realgar, stibină, calcit, blendă, marcasit etc. Spre deosebire de florile din lumea vegetală, florile de mină nu se ofilesc niciodată după ce sunt culese, ci, din contră, scoase din întunericul Pământului, din anonimatul zăcămintelor mereu pline de surprize, se oferă veşnic ochiului şi inimii celui ce priveşte încântat de neasemuita lor frumuseţe. Renumite pentru geometria şi policromia lor, aceste flori ale adâncurilor au fascinat şi continuă să fascineze privitorii pe care-i îndeamnă permanent la adevărate momente de reverie în faţa tainelor naturii. Vă invităm la Muzeul Judeţean Argeş pentru a intra dintr-o lume a zgomotului şi agitaţiei, în lumea frumuseţilor tăcute.

{module Expoziţia flori de mină}

Casa Verde

Str. Armand Călinescu, nr. 44
Corpul C - etajul I, intrarea dinspre Bulevardul Eroilor

 • Începând cu anul 1996 Secţia de Ştiinţe ale Naturii a Muzeul Judeţean Argeş, cu prilejul celebrării sărbătorilor din Calendarul Ecologic (Ziua Apei, Ziua Păsărilor, Ziua Mediului, Ziua Animalelor etc), a iniţiat, o serie de activităţi educaţionale interactive, în care au fost implicate şcolile din oraşul Piteşti,.
 • Interesul participanţilor faţă de această nouă ofertă culturală a fost extrem de ridicat, în consecinţă am considerat că permanentizarea unor activităţi educaţionale atractive, într-un centru multifuncţional, ar determina lărgirea şi fidelizarea publicului muzeului. Acest centru a fost gândit ca o completare a expoziţiei de bază a muzeului, pentru a oferi facilităţile necesare realizării unor activităţi diverse, complexe şi interdisciplinare.
 • Demersului nostru pentru crearea unui centru destinat activităţilor din sfera ecologiei şi protecţiei mediului a luat forma unui proiect intitulat „Casa Verde”, finanţat în anul 1998 de Administraţia Fondului Cultural Naţional din cadrul Ministerului Culturii.
 • Proiectul „Casa Verde” şi-a propus să ofere publicului programe educaţionale interactive şi interdisciplinare în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului, într-un spaţiu multifuncţional, centru, în care educaţia pentru mediu să se facă prin metode interactive, participative. Activităţile ce se realizează în cadrul centrului pentru natură „Casa Verde” au la bază interdisciplinaritatea şi urmăresc nu atât acumularea de cunoştinţe, ci mai ales participarea directă şi stimularea creativităţii şi originalităţii participanţilor, petrecerea în mod plăcut a timpului.
 • Acest mod de abordare a publicului trebuie să schimbe percepţia acestuia asupra instituţiei muzeale, transformând-o dintr-o instituţie academică într-un mediu deschis, agreabil, oricând dispus să se plieze pe necesităţile vizitatorilor.
 • În acelaşi timp „Casa Verde” şi-a propus să schimbe viziunea participanţilor asupra naturii. Natura nu mai trebuie privită ca un rezervor inepuizabil de resurse ci ca un mediu de existenţă cu care ne aflăm în legătură şi interacţiune permanentă, inclusiv din punct de vedere afectiv. Se constată în momentul de faţă o creştere a interesului copiilor pentru lumea vie înconjurătoare. Acest interes trebuie exploatat şi canalizat în direcţia ocrotirii şi conservării naturii. Ei trebuie să conştientizeze că a avea un comportament civilizat faţă de natură nu este o modă ci este o necesitate pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii.
 • Şi nu în ultimul rând, muzeele de ştiinţe ale naturii, prin astfel de activităţi, pot oferi suport material, informaţional şi uman şcolilor pentru a suplimenta educaţia destinată ocrotirii naturii, prin programe educaţionale care să urmărească cunoaşterea şi conştientizarea problematicii de ocrotire a mediului, formarea de atitudini şi deprinderi care au la bază participarea activă.
 • Din anul 1998 şi până în prezent peste 6000 de preşcolari şi şcolari din şcolile şi grădiniţele judeţului, dar şi zeci de cadre didactice şi studenţi au participat la activităţile desfăşurate la Casa Verde.
 • Activităţile din cadrul centrului pentru natură „Casa Verde” se desfăşoară pe bază de programare, de luni până vineri, între orele 9.00 – 15.00 şi 9.00 – 12.00 (vineri), în grupuri de maxim 25 de persoane; programările se pot face telefonic, la următorul număr 0248.212561, interior: 129, 128 sau 118.

Activităţile propuse:

Preşcolari:
Prieteni necuvântători – 1 oră.
Arici „Pogonici” – 1 oră.
Cele cinci simţuri – 1 oră.
Florile- parfum şi culoare – 1 oră.
Lumea insectelor – 1 oră.
Veveriţa „Riţa”– 1 oră.
Şcolari:
Medii de viaţă – 1 oră.
Lumea insectelor – 1 oră.
Florile- parfum şi culoare – 1 oră.
Birdwatching – activitate de observare a păsărilor în natură – 2 ore.
Exploratorii pădurii – activitate în aer liber (Pădurea Trivale) – 2 ore.
Liceeni:
Birdwatching – activitate de observare a păsărilor în natură – 2 ore.
Dezbatere “Vânătoare - pro şi contra” – 1 oră.
Dezbatere “Organismele modificate - genetic pro şi contra”– 1 oră.
Costul unui bilet este de 3.5 lei.

 

Expoziţia permanentă de Ştiinţele Naturii

Str. Armand Călinescu, nr. 44

este închisă vă multumim pentru întelegere!

 • Printr-un sistem de diorame şi piese naturalizate se prezintă originea vieţii şi evoluţia vieţuitoarelor pe pământ, organizarea materiei vii, relaţia om-natură, întrucât tematica expoziţiei de bază a Ştiinţelor Naturii este ecologia şi protecţia mediului ambiant. Expoziţia permanentă a secţiei de Ştiinţele Naturii cu tema „Ocrotirea naturii pe baze ecologice” a fost inaugurată în anul 1977. Tematica expoziţiei a fost realizată pe baza ultimelor descoperiri din domeniul ştiinţelor naturii şi mai ales din domeniul ecologiei şi protecţiei mediului, teren încă neexplorat în România la acea vreme. Expoziţia a fost prima de acest fel din România şi din Europa Centrală şi de Est (fapt confirmat de presa vremii din ţară şi din străinătate şi de specialişti), rămânând una din cele mai remarcabile expoziţii şi în momentul de faţă.
 • Expoziţia este structurată pe trei secţiuni:
 1. În prima secţiune, „Originea vieţii şi evoluţia vieţuitoarelor pe pământ”, vizitatorul ajunge sub o imagine fotografică ce reprezintă panorama bolţii cereşti de deasupra emisferei nordice în care, printre altele, se observă galaxia Calea Lactee, formaţiune care cuprinde cca. 100 de miliarde de stele printre care şi Soarele cu sistemul său de planete (sistemul solar). De asemenea, este prezentată evoluţia paleogeografică a scoarţei terestre, evoluţia vieţuitoarelor de pe Pământ, evoluţia primatelor precum şi dovezi ale evoluţiei vieţii;
 2. În cea de a doua secţiune, „Organizarea materiei vii şi relaţiile din cadrul ecosistemului", sunt prezentate principiile generale de organizare a materiei vii, legăturile naturale care se stabilesc între diferite vieţuitoare şi relaţiile acestora cu mediul în care trăiesc. Sunt prezentate, prin intermediul dioramelor, câteva tipuri de ecosisteme naturale, începând cu balta, continuând cu silvostepa şi pădurea de amestec, ecosistemul alpin şi terminând cu peştera care este un ecosistem incomplet. În peştera realizată în cadrul muzeului sunt prezentate formaţiunile concreţionare, stalagmite perlate, draperii, domuri şi chiar formaţiuni stalactitice bizare.
 3. În cea de a treia secţiune, „Relaţia om – natură şi ocrotirea mediului înconjurător”, problemele sunt prezentate în următoarea ordine: omul şi vegetaţia (cu accent pe relaţia om – ecosistem silvic), omul şi animalele, omul şi mediul înconjurător, istoricul ocrotirii naturii în România.

 

Copyright © Gabriel Dumitru
Muzeul Judeţean Argeş
Str. Armand Călinescu, nr. 44, Tel/Fax: 0248.212561