Activitatea muzeului in perioada pandemiei Covid-19

RESTAURAREA UNEI BRĂŢĂRI DE BRONZ DIN

NECROPOLA GETICĂ DE LA ZIMNICEA

Cristian Deliu

          Obiectul restaurat provine din săpăturile arheologice de la necropola getică de la Zimnicea, judeţul Teleorman, efectuate în 2007 de către un colectiv alcătuit din arheologi de la Institutul de Arheologie din Bucureşti, Muzeul Judeţean Argeş și Muzeul Judeţean Teleorman. Cu prilejul acestor săpături, au fost descoperite circa 200 de morminte getice (secolul IV II a. Chr.). Brăţara provine dintr-un mormânt de incineraţie cu oasele depuse într-o urnă cu capac. Printre oasele calcinate s-a găsit brăţara de bronz, dar şi o fibulă de schemă tracică din bronz, databilă în secolul III a. Chr., datare care a putut fi transferată asupra întregului mormânt.

 Urna cu capac

Urna cu capac

       Deoarece elementele brățării dădeau impresia că sunt fragilizate,

s-a realizat o analiză vizuală amănunţită şi o observare a fragmentelor la

stereomicroscop, stabilindu-se că există miez metalic.

bratara inainte de restaurare 

Brăţara înainte de restaurare

Tratamentul aplicat a fost următorul:

  • degresare cu soluţie de apă distilată şi detergent neionic 1‰;
  • perieri mecanice succesive cu perie cu fir moale şi baton din fibră de sticlă, pentru îndepărtarea produşilor de coroziune;
  • imersare în băi de complexon III, concentraţie 37,2 g/l în apă distilată şi pH ajustat la 10, prin adăugare de soluţie tampon (acetat de amoniu şi amoniac 25%);
  • perieri mecanice succesive cu perie cu fir moale şi baton din fibră de sticlă, pentru aducerea piesei la o formă cât mai apropiată de cea originală;
  • neutralizare în apă distilată;
  • uscare prin imersarea fragmentelor în acetonă, urmată de uscare liberă pe hârtie de filtru;
  • lipire şi consolidare a elementelor cu răşină epoxidică integrată cromatic;
  • ajustare a adaosurilor de răşină cu ajutorul frezei diamantate;
  • conservare a piesei prin aplicarea unei pelicule de lac incolor şi o conservare suplimentară cu ulei siliconic.

 Bratara dupa restaurare

Brăţara după restaurare

Copyright © Gabriel Dumitru
Muzeul Judeţean Argeş
Str. Armand Călinescu, nr. 44, Tel/Fax: 0248.212561