001
002
003

Galeria de Artă

Galeria de Artă „Rudolf Schweitzer-Cumpăna“ Bulevardul Republicii, nr. 33 Program de vizitare: marţ...

Planetarium

Planetariul   Str. Armand Călinescu, nr. 44Corpul C, intrarea dinspre Bulevardul Eroilormarţi...

Cercetare Ştiinţifică

Cercetare Științifică Muzeul Judeţean Argeş are o tradiţie în cooperarea, ca parte contractantã, cu...

  • Galeria de Artă

  • Planetarium

  • Cercetare Ştiinţifică

  • Tehnică și meșteșuguri 05.2016 / Expoziţia temporară „Consonanţe istorice ruso-române: Centenarul vi...

Rate this item
(4 votes)

 

INVITATIE ARTA 2016

 

Exponatul lunii Mai

Untitled

Cea dintâi atestare documentară a Piteştiului într-un act oficial, emis de cancelaria domnească, datează de la 20 mai 1388, anul acesta localitatea împlinind 628 de ani. În hrisovul respectiv, al cărui text a ajuns până la noi numai în copie, se arată că domnitorul Mircea cel Bătrân (1386-1418) a dăruit mănăstirii Cozia, printre altele, „şi o moară în hotarul Piteştilor“.

Sub aspect cartografic, oraşul este menţionat într-o serie de hărţi începând cu secolul al XVI-lea. Ele aparţin unor rerprezentanţi de seamă ai şcolii europene de cartografie, precum: Giacomo Gastaldi, Georg de Reicherstorffer, Antonio Lafreri, Johannes Sambucus, W. Lazius, Gerardus de Jode, M. Hayns etc.

În colecţia de hărţi medievale şi moderne (41 de exemplare) a Muzeului Judeţean Argeş, cumpărată în 1964 de la Lelia şi Aureliu Popescu şi valorificată în anul 2012 de Dragoş Măndescu, se regăsesc atât exemplare aparţinând lui Johannes Sambucus, cât şi lui Giacomo Gastaldi. 

Harta (nr. inv. F 322/565) care reprezintă exponatul lunii mai, îl are ca autor pe Johannes Sambucus şi se intitulează Transilvania, fiind întocmită la Viena în anul 1566. A fost înaintată prietenului său, Abraham Ortelius, care o include în Theatrum Orbis Terrarum încă de la prima ediţiea atlasului(ediţia în limba latină din 1570).Pentru harta sa,Sambucus s-a inspirit din realizarea lui Johannes Honterus, cu 34 de ani mai veche, această capodoperă fiind, de altfel, şi prima hartă individuală a Transilvaniei (Chorographia Transylvaniae Sybemburgen, Basel, 1532 / Braşov, 1539).

După patruani de utilizare, în 1574, placa de cupru originală suferă distrugeri care au dus la înlocuirea ei, începând cu ediţia latină a atlasului din 1575, cu o alta, ce se deosebeşte de cea iniţială, atât prin aspectul general mai puţin îngrijit, ceea ce pare a sugera că gravura a fost executată în grabă, cât şi prin unele detalii (de exemplu: chenarul diferit al cartuşului superior - motivele ornamentale de la mijlocul fiecărei laturi sunt ascuţite pe placa iniţială şi rotunjite pe cea de-a doua; numărul diferit de rânduri ale textului din cartuşul din dreapta - cinci în varianta iniţială, patru în cea de-a doua; figura zoomorfă ce suprapune cartuşul din colţul din stânga-jos - pe prima placă schiţat mai stângaci, pe cea de-a doua mult mai elaborate etc.). Harta de faţă, una dintre cele circa 6500 de copii realizate cu varianta a doua a plăcii de cupru între anii 1575 (prima apariţie, într-o ediţie în limba latină) şi 1612 (ultima apariţie, în ediţia finală a Theatrum Orbis Terrarum,în limba spaniolă), a figurat la pagina 98 a ediţiei în limba franceză a atlasului, tipărită la Antwerpen în anul 1598 (ultima apariţie în limba franceză a operei orteliene Theatrum Orbis Terrarum; celelalte cinci ediţii anterioare în limba franceză au fost tipărite în anii 1572, 1574, 1581, 1585 şi 1587), care grupa 119 hărţi. Tirajul acestei ediţii a fost estimat la 525 copii. Dimensiunile hârtiei sunt de 45,3 x 33 cm / 48,7 x 36,8 cm, iar scara:1:500.000.

Pe această hartă localitatea apare consemnată în forma Pitesi Coenobium amintind de un important lăcaş religios. 

 

 Castrul roman Câmpulung Jidova

 

Destinaţie de week-end - Casa memorială „Dinu Lipatti”

Read 113790 times Last modified on Wednesday, 25 May 2016 21:51
More in this category: Destinatie de week-end »
Copyright © Gabriel Dumitru
Muzeul Judeţean Argeş
Str. Armand Călinescu, nr. 44, Tel/Fax: 0248.212561